Kwaliteit ontwikkelen en vasthouden:
Hoe locatiemanagers en schooldirecteuren kunnen zorgen voor kwaliteit in de voor- en vroegschoolse educatie.
Gepubliceerd op www.eco3.nl, januari 2011.

Download PDF

< terug naar menu